สวัสดีครับสำหรับคู่รักที่กำลังจะ กู้ร่วมซื้อบ้าน จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการกู้ร่วมว่าการกู้ร่วมสามารถช่วยเราได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้ธนาคารอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากขึ้น ก่อนอื่นเลยจะขออธิบายคำว่ากู้ร่วมกับค้ำประกันก่อน ซึ่งมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สินเชื่อเงินสด การกู้ร่วมนั้นธนาคารจะถือว่าผู้กู้ร่วมเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ธนาคารจะนับผู้กู้เป็นลูกหนี้รายหนึ่งเหมือนกัน โดยจะนำรายได้หนี้สิน ประวัติการชำระหนี้สินมาร่วมพิจารณาในการขออนุมัติขอสินเชื่อด้วยค่ะ ซึ่งหลักจากที่สินเชื่ออนุมัติแล้ว ผู้กู้หลักและกู้ร่วมจะถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ความรับผิดชอบก็ร่วมกันด้วย ผู้ค้ำประกันลูกหนี้

กู้ร่วมซื้อบ้าน ก็เหมือนกับการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ในบางกรณีผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ไม่เพียงพอ

หากเกิดกรณีที่ไม่มีการผ่อนชำระ กู้ร่วมซื้อบ้าน สินเชื่อกับธนาคาร หรือ ขาดการผ่อนชำระ ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กู้ร่วม การกู้ร่วมก็เหมือนกับการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ในบางกรณีผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ไม่เพียงพอ หรือ ตัวบ้านมีราคามากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ผู้กู้สินเชื่อสามารถหาผู้ร่วมกู้นำมาให้ธนาคารมาพิจารณารายได้ ต่อวงที่ขอยืนกู้ว่าสามารถมีกำลังเพียงพอ และมีกำลังในการผ่อนชำระได้ไหม มาดูกันว่าใครที่จะกู้กับเราได้บ้าง จะมีสามีภรรยา ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน

กู้ร่วมซื้อคอนโด

กรณีไม่จดทะเบียนสมรส กู้เงินซื้อบ้าน สามารถใช้ใบรับรองบุตรได้ หรือ สำเนาทะเทียนบ้าน บิดามารดาแล้วบุตร พี่น้องก็จะต้องเป็นพ่อแม่เดียวกัน มาดูกันว่าหลังจากที่ผ่อนชำระครบแล้ว ทรัพย์นี้จะตกเป็นของใคร สำหรับข้อนี้ขึ้นอยู่ที่ตอนเราไปโอนกรรมสิทธิ์ว่าอยากให้เป็นของใคร บางทีก็หลักกับกู้ร่วมสามารถใช้ชื่อร่วมกันได้ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันได้ สุดท้ายถ้าหากเราเป็นผู้กู้ร่วมแล้วอยากจะทำการถอนชื่อออกจากร่วมกู้สามารถทำได้ไหม คำตอบถือสามารถทำได้ ufabet

โดยธนาคารจะทำการพิจารณาจากผู้กู้หลักว่า ถ้าเหลือผู้กู้หลักเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระไหวไหม กรณีที่ผ่อนชำระมานานแล้ววงเงินสินเชื่อเหลือน้อย อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยคะ มันอยู่ที่คนอสองคนที่ร่วมกู้ว่ากรรมสิทธิ์นี้จะตกเป็นของใคร สำหรับคนที่กำลังกังวลทำเรื่องขอสินเชื่อไม่ผ่านการอนุมัติ หรือไม่เพียงพอต่อวงเงิน การกู้ร่วมน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ วิธีกู้ต่าง ๆ

ข้อดีของการกู้ร่วม

  • มีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
  • ได้วงเงินที่มากขึ้นกว่าเดิม
  • สามารถได้บ้านหลังแพง ๆ
  • ช่วยกันผ่อนบ้าน สร้างหลักทรัพย์