นาอาคม เติมพิทยาไพรสิทธิ์ เราชนะ นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ว่าโครงการมีผู้ได้สิทธิ์ออกเป็นสามกลุ่ม ก็คือหนึ่งคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนและรอรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบที่สองคือผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ค้ำประกันลูกหนี้ ที่จะถูกคัดกรองอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเลย เมื่อได้รับสิทธิ์นั้น เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีจีวอลลเลตแทน ในแอปเป๋าตัง และสามกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ยี่สิบเก้ามกราคม ถึงสิบสองกุมภาพันธ์ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ส่วนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กู้ร่วมซื้อบ้าน

เราชนะ

เราชนะ ได้ขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐ

ทางกระทรวงการคลัง เราชนะ ได้ขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐ และเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องการลงทะเบียน โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าว ที่สามารถเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือ ได้ที่สถาบันการเงินของรัฐทุกสถาบัน และ ทุกสาขา คือที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์เป็นต้นไปคับ โดยรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของบัตรโครงการ สินเชื่อเงินสด 

ซึ่งใช้คล้ายกับบัตรสวัสดิการของรัฐ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน จะคล้าย ๆ กับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐที่ผ่าน ๆ มา ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือ ว่าโครงการคนละครึ่ง ที่จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว รอรับรหัสยืนยัน OTP และ กรอกรหัสเพื่อยืนยัน เมื่อเสร็จสิ้นโดยจะเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่แปดกุมภาพันเป็นต้นไป ส่วนผู้เข้าได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัตินั้น เมื่อมีการลงทะเบียนเสร็จ

ระบบจะแจ้งเตือนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างของรัฐที่มีเงินเดือนต่ำนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหาการช่วยเหลือ โดยเป็นการช่วยเหลือที่แยกออกมาจากโครงการเราชนะ ส่วนจำนวนลูกจ้างของรัฐที่ได้รับการช่วยเหลือนั้น กำลังประสานกับกรมบัญชีกลาง การจ่ายเงินเดือนของกลุ่มลูกจ้างที่จะทำการสนับจากทางภาครัฐในครั้ง เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะทำการสนับเพิ่มอีกทีนึง aecbet

เราชนะ-7-1

ข้อดีของการเข้าร่วมโครงการ

  • ได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐ
  • สามารถนำเงินไปซื้อข้าวกิน
  • นำเงินไปซื้อข้าวของเครื่องใช้
  • แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย